Klachtencommissie

Een klacht of onvrede?

Een goede verstandhouding met uw psychiater is een voorwaarde voor een goede behandeling. Er kunnen soms binnen of buiten de behandeling dingen gebeuren waarover u niet tevreden bent. Uw psychiater is dan de eerste waarmee u dit bespreken kunt.

Maar als dat niet genoeg voor is, of als u over uw onvrede niet met uw psychiater kan praten, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtencommissie.

In de folder “klachtencommissie” leest u hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtencommissie te werk gaat.

 

Meer informatie over de klachten regeling