Op zoek naar een Kinder/Jeugd Psychiater?

Op deze pagina vindt u het collectief van de 5 vrijgevestigde Kinder/Jeugd Psychiaters in Noord en Oost Nederland.

Dhr. T.B. Eisenga, (Kinder- en Jeugd-) Psychiater – PolyZoom Eelde – Paterswolde (Dr)

 1. Home
 2. » Dhr. T.B. Eisenga, (Kinder- en Jeugd-) Psychiater – PolyZoom Eelde – Paterswolde (Dr)
Adres:
Bahler Boermalaan 4, Paterswolde, Drenthe, Nederland Paterswolde
Beschrijving/informatie:

Naam praktijkhouder: Drs. T.B. Eisenga
Discipline: (Kinder- en Jeugd-) Psychiater
Praktijknaam: PolyZoom, Praktijk voor Kind, Jeugd en gezin
Plaats: Eelde - Paterswolde (Dr.)
Setting: Vrijgevestigd

Organisatievorm:

 • Specialistische (SGGZ = 2e lijn) Geestelijke Gezondheidzorg.
 • Groepspraktijk met 1 vaste medewerker, te weten mevr. J. Heezen (gezins- en relatietherapeut)Onderdeel van samenwerkingsverband: ‘GGZ-Maatwerk’ (GGZ-Maatwerk.nl)
 • Onderdeel van samenwerkingsverband 'GGZ-Maatwerk', (www.ggz-maatwerk.nl)
 • Doelgroep: Kinderen en Jeugdigen van 3 – 18 (24) jaar. Ouders, echtparen en gezinnen. Volwassenen tot 65 jaar
 • Indicaties: Ontwikkelingsproblemen (ADHD, PDD-NOS), gedragsproblemen, angst, dwang, somberheid, opvoedingsmoeilijkheden, gezins- en relatieproblemen, problemen op school, opleiding/ studie of werk.

Aanmelding:

 1. Verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts, kinderarts, schoolarts of psychiater of van het sociale wijkteam/ Centru jeugd en gezin (CJG).
 2. Aanmelden via aanmeldformulier op de website (www.polyzoom.nl)
 3. U krijgt een email met een aantal vragen (NAW, BSN, Verzekeringsnummer) nodig om u in te kunnen schrijven.
 4. ROM: Ook krijgt u vooraf, halverwege en na afloop van het hele hulpverleningstraject, een of twee vragenlijsten per mail thuis gestuurd, door een externe instantie (TelePsy) om voor- of achteruitgang tijdens de behandeling te meten en dus of en in welke mate de behandeling zoden aan de dijk zet en dus zin heeft of de koers moet worden bijgesteld.
 5. Zodra u het ingevulde aanmeldformulier en de vragenlijst voor de begin meting teruggestuurd hebt, krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek.
 6. Daarna vindt terugkoppeling plaats naar uw huisarts. Indien het Sociale Wijkteam of CJG verwezen heeft koppelen wij alleen procedureel terug maar niet inhoudelijk vanwege ons beroepsgeheim, althans zolang de privacywetgeving niet op orde is en dient u dus zelf voor inhoudelijke terugkoppeling zorg te dragen, bijv. door zelf de verwijzer van het Sociale wijkteam of CJG een kopie van de brief te doen toekomen.

Contactinformatie:
PolyZoom;  Praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin.

 • Postadres: Postbus 110, 9765 ZJ Eelde-Paterswolde.
 • Tel.: 050 – 406.36.50 (Dhr. Eisenga en mevr. Heezen) of 050 – 308.1005.
 • E: [email protected];

www.polyzoom.nl; www.GGZ-Maatwerk.nl

Bezoekadres:
Bezoekadres mevr. Heezen:
Bähler Boermalaan 4 (dorpshuis);

Dhr. Eisenga
Bahler Boermalaan 14, 9765 AP Paterswolde
(5308’46’’N; 6034’10’’ O)

Openingstijden:
Ma t/m Vr. 9.00 – 17.00.
(Op verzoek eventueel ook in de avonduren).

Financiering:
Vergoeding volwassenen (18+) door zorgverzekeraar.
Eigen risico: Variabel. € 350,= tot € 850,= per jaar (Afhankelijk van welk pakket u gekozen hebt).
Verder geen eigen bijdrage.

Jeugdzorg/ Kinder- en Jeugdpsychiatrie (tot 18 jaar) wordt vanaf 01-01-2015 door de gemeente gefinancierd.
(Zie Transitie Jeugdzorg, nieuwe Jeugdwet).

Diversen/Opmerkingen:
Voor update/ actuele/ bijgewerkte informatie kijk op www.polyzoom.nl/profiel

Direct naar het aanmeldingsformulier: http://www.polyzoom.nl/PolyZoom/Aanmeldformulier.html
Naar eigen website van Bas Eisenga – PolyZoom – Eelde/ Paterswolde


Contactinformatie
Telefoon: 050 308 10 05

Wat doet VZGP?

Over VZGP

VZGP is de overkoepelende organisatie van zelfstandig gevestigde psychiaters in de regio Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de hulpverlening van de leden aan de patiënten en wil een aanspreekpunt zijn voor patiënten en verwijzers

Zorgvuldig kwaliteitsbeleid

VZGP heeft een lange traditie van zorgvuldig kwaliteitsbeleid en uitvoering hiervan. Hier staan wij voor en dit is onze kracht. Wij zijn trouw aan de ethiek en kwaliteitsbeginselen welke inherent zijn aan ons vak.

Alles in overleg

Uw psychiater stelt in overleg met u een behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit enkele adviserende gesprekken, begeleidende contacten, het voorschrijven van medicijnen, of een vorm van gesprekstherapie: psychotherapie. Een combinatie is ook mogelijk.

VZGP Noord Oost Nederland