Klachtencommissie

Een goede verstandhouding met uw psychiater is een voorwaarde voor een goede behandeling. Er kunnen soms binnen of buiten de behandeling dingen gebeuren waarover u niet tevreden bent. Uw psychiater is dan de eerste waarmee u dit bespreken kunt.

Maar als dat niet genoeg voor is, of als u over uw onvrede niet met uw psychiater kan praten, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschillencommissie.

meer informatie vindt u op:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/

VZGP Noord Oost Nederland