Op zoek naar een Kinder/Jeugd Psychiater?

Op deze pagina vindt u het collectief van de 5 vrijgevestigde Kinder/Jeugd Psychiaters in Noord en Oost Nederland.

Mw. S Buma (Kinder- en Jeugd-) Psychiater/psychotherapeut Groningen

  1. Home
  2. » Mw. S Buma (Kinder- en Jeugd-) Psychiater/psychotherapeut Groningen
image002
Adres:
Esserlaan 16, Groningen, Groningen, Nederland 9722 SM
Beschrijving/informatie:

Naam praktijkhouder: Mw. S Buma
Discipline: (Kinder- en Jeugd-) Psychiater/psychotherapeut (psychodynamisch en EMDR)
Praktijknaam: Buma
Plaats: Groningen (GR)
Setting: Vrijgevestigd

Organisatievorm: Eenmans praktijk.

In mijn eigen praktijk richt ik mij- na een onderzoeks fase - op:

  • Psychodynamische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen in combinatie met ouderbegeleiding.
  • Infant Mental Health. Dat wil zeggen ouder-baby/peuter interactie behandeling.
  • EMDR, bij complexe problematiek vaak in combinatie met psychodynamische psychotherapie.

Voor verwijzingen met het accent op de vraag naar diagnostiek van aanleg stoornissen en medicamenteuze behandeling zijn de andere praktijken meer aangewezen.

Doelgroep: Kinderen van 0-18, ouders, adolescenten, volwassenen.

Indicaties:

  • Infants: o.a. eet en slaapproblemen, hechtingsproblemen, aanlegproblemen en de vraag hoe daar mee om te gaan.
  • Kinderen: o.a. angst-, stemmings- en gedragsproblemen, hechtingsproblemen, trauma, aanleg problemen waar vraag is naar psychotherapeutische behandeling.
  • Jongeren: als bij kinderen, losmakingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling.

Aanmelding:

Het is het beste eerst met mij te bellen (0629484006) om te overleggen of uw kind in mijn praktijk goed op zijn plek is, of er ruimte is (het is een kleine praktijk) en zo nee, wanneer die er naar verwachting wel is.

Vervolgens is er een verwijzing nodig van of de huisarts of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Contactinformatie:
Mw. S. Buma
Esserlaan 16
9722 SM Groningen
Tel: 0629484006

Bezoekadres:
Esserlaan 16
9722 SM Groningen
Tel: 0629484006

Openingstijden:
Ma 16-21u, di 19-21u, wo 16-20u, do 14-21u, vrij 9-20u

Financiering:
Jeugdzorg/ Kinder- en Jeugdpsychiatrie via gemeente.

 

Contactinformatie
Telefoon: 050 314 69 89

Wat doet VZGP?

Over VZGP

VZGP is de overkoepelende organisatie van zelfstandig gevestigde psychiaters in de regio Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de hulpverlening van de leden aan de patiënten en wil een aanspreekpunt zijn voor patiënten en verwijzers

Zorgvuldig kwaliteitsbeleid

VZGP heeft een lange traditie van zorgvuldig kwaliteitsbeleid en uitvoering hiervan. Hier staan wij voor en dit is onze kracht. Wij zijn trouw aan de ethiek en kwaliteitsbeginselen welke inherent zijn aan ons vak.

Alles in overleg

Uw psychiater stelt in overleg met u een behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit enkele adviserende gesprekken, begeleidende contacten, het voorschrijven van medicijnen, of een vorm van gesprekstherapie: psychotherapie. Een combinatie is ook mogelijk.

VZGP Noord Oost Nederland